České dráhy nabízejí na internetu slevy, které jinde nenajdete. Ušetřit můžete i stokoruny na jediné trase


Článek - Lidovky.cz

Hlášení o úrazu


Úrazové pojištění
Klub českých turistů jako člen Českého olympijského výboru využíval od r. 2015 úrazové pojištění, které měl ČOV uzavřeno s Pojišťovnou VZP, a.s. Od 1. 1. 2017 ČOV uzavřel novou pojistku s pojišťovnou KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČO 471 16 617. Nová pojistná smlouva má číslo 4950050842.
Více na www stránkách KČT úrazové pojištění KČT.
Hlášení o úrazu je třeba podat na formuláři pojišťovny. Pojišťovna nevyžaduje uvedení svědků ani jejich podpisy, ale potvrzení, že úraz se stal na organizované akci. Toto potvrzení prosím napište na zadní stranu formuláře – do okénka na přední straně potvrzuje ústředí všechny uvedené skutečnosti.
K vyplněnému formuláři je třeba přiložit kopie všech lékařských zpráv, které v průběhu léčby zraněný získal. Odškodnění se počítá podle doby ošetřování a tu lze zjistit z lékařských zpráv od úrazu až po úplné vyléčení.
Vyplněný formulář (nezapomeňte na podpis pojištěného – tedy zraněného) a kopie zpráv zašlete poštou k nám na ústředí, aby se mohl potvrdit a předat pojišťovně.
Jinak pro Vaši informaci – toto pojištění se vztahuje nejen na členy KČT, ale také na nečleny, kteří se účastní organizované akce.

Zde je příslušný formulář pro pojišťovnu.

Společná jízdenka ČD


Skupinové jízdenky se dají objednat pro více jak 6 osob předem. Je možné jízdenky i vrátit.
Skupina 6 a více osob:
  • předem objednat cestu na internetu
  • předem objednat cestu u pokladní přepážky
  • předem objednat cestu telefonicky na čísle 221 111 122
    Více na stránkách ČD.  • © Ondřej Kunc 2006 - 2019

    Tento web sponzoruje CZOL media interactive s.r.o., poskytovatel komplexních reklamních služeb.